top of page

The toolbox is developed in the project The Joint Way, which is financed by Sweden’s national innovation agency VINNOVA and Ideon Innovation during 2018-2020. The project is managed by Ideon Innovation, in collaboration with WSP, Movexum, Bizmaker, VentureLab, Equal Development Skåne and the innovation researcher Malin Lindberg.

TJW-Rapport-Stöttning-av-sociala-innova
forskningsrapport
Stöttning av sociala innovatörer

I rapporten presenteras en forskningsanalys om hur innovationsfrämjare kan stötta sociala innovatörer att förverkliga sina innovationer. Rapporten tar avstamp i erfarenheterna från projektet The Joint Way och har skrivits av Malin Lindberg.

bottom of page